บ้านปูตากลมโฮมสเตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 2 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 สอบถามรายละเอียด
การเดินทางได้ที่โทร 081-8543288 , 089-5122837 Fax.02-5996039
 
        
   
 
copyright : 2005 all rights PUTAKLOM reserved web 800x600 pixels text size : medium
design by good morning maeklong group