บ้านพักโฮมสเตย์ประยุกต์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง
รายล้อมด้วยต้นไม้  นานาชนิด คุณจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศอันร่มรื่นเย็นสบายทั้งวันเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ ต้นไม้ และสายน้ำ
 


 
 
 
 
 
 
 
 
     
Copyright : 2005 All Rights PUTAKLOM Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium
Design by Good Morning Maeklong Group
เข้าสุ่เว็บไซด์ปูตากลม